Udruženje LBTQ žena STANA  je neprofitna, nestranačka, nereligiozna, feministička, antinacionalistička, antimilitaristička organizacija koja okuplja lezbejke, biseksualne, transrodne i kvir žene u cilju zaštite i promocije ljudskih prava LBTQ žena.

Stana je jedno od imena koje je pored imena Dostana, Stanka, Stanojka uglavnom dato novorođenim djevojčicama u porodicama koje su do tada imale samo žensku đecu sa namjerom da se taj lanac prekine, gdje je njihovo dalje rađanje kao takvih, zbog njihovog pola i roda, bilo neželjeno. Naš rod i pol čini nas ponosnim građankama ove zemlje, te  aktivistička scena Crne Gore u ženama ima važnu pokretačku snagu.

Zvanično je osnovano 2020.godine.